Verandert jouw abonnement!? / Does your membership change!?

Beste Mobilis CrossFit leden,

Met ingang van 1 september 2015 wijzigen de abonnementsvormen en hiermee ook de prijzen van Mobilis CrossFit. De abonnementsvormen vanaf 1 september worden;

 • CrossFit 2x per week € 59,- per maand
 • CrossFit 3x per week € 69,- per maand
 • CrossFit onbeperkt € 79,- per maand
 • CrossFit onbeperkt plus € 85,- per maand

Alle leden worden verzocht om voor 19 augustus door te geven aan de balie welk abonnement zij kiezen per 1 september 2015.

Per 1 september wijzigen er ook een aantal regels m.b.t. de inschrijfprocedure;

 1. Inschrijven voor de WOD kan vanaf 7 dagen voorafgaand aan de WOD.
 2. Uitschrijven van deelname aan de WOD kan tot 4 uur voor aanvang van de WOD. (Dit betekent dat vanaf 4 uur van te voren jij je niet meer kan uitschrijven, ook niet telefonisch via de balie, deze beurt komt te vervallen.)
 3. Heb jij je geregistreerd voor de WOD maar kom je niet opdagen dan wordt deze WOD wel in mindering gebracht op jouw weektotaal.
 4. Inschrijvingen voor de wachtlijst en de Mobility WOD worden niet meegerekend met het totaal aantal beurten per week.

Wij denken met deze wijzigingen de volgende voordelen te behalen;

 • De spots per WOD worden zo efficiënt mogelijk gebruikt (lees; beter gevulde lessen).
 • De prijzen zijn eerlijker, je betaalt daadwerkelijk voor het aantal x per week dat aan een WOD deelneemt. (Nu betaalt iedereen dezelfde prijs ongeacht het aantal x per week dat je deelneemt aan een WOD)

Indien je vragen hebt over deze wijzigingen kan je deze kortsluiten met Dave, Bas of Mandy. Als jij meteen weet welk abonnement jij vanaf 1 september wilt kom dan snel naar de Mobilis balie en vul een wijzigingsformulier in. Vergeet dit in ieder geval niet voor 19 augustus te doen, mocht je dit niet doen dan wordt jouw abonnement door ons gewijzigd op de volgende manier;

 • Onbeperkt leden die niets laten weten worden per 1 september omgezet naar een 3x per week abonnement, zij zullen dus dezelfde prijs behouden.
 • Onbeperkt plus leden die niets laten weten behouden hetzelfde abonnement maar gaan vanaf 1 september € 85,- betalen i.p.v. € 79,-

Groetjes van jullie Mobilis CrossFit-team

 

Dear Mobilis CrossFit members,

As of September 1st, 2015 the membership and prices of Mobilis CrossFit will change. The new membership will be:

 • CrossFit 2 WOD’s a week € 59,- monthly
 • CrossFit 3 WOD’s a week € 69,- monthly
 • CrossFit unlimited € 79,- monthly
 • CrossFit unlimited plus € 85,- monthly

All members are requested to inform the front-office before August 19th about their choice of membership by September 1st 2015. As of September 1st a few rules regarding the registration procedure will also change;

 1. Sign up for a WOD is possible 7 days prior an WOD.
 2. Deregister for an WOD is possible till 4 hours before the WOD starts. (This means that when these 4 hours has passed you’re not able to deregister, not through the phone and not at the front-office, this WOD will expire.
 3. If you sign up for a WOD and don’t show up, you lose a WOD.
 4. Sign up for the waitlist and the Mobility WOD aren’t included and don’t affect the amount of WOD’s.

We believe these changes achieve the following benefits;

 • The spots for a class will be used more efficiently (fuller classes).
 • The prices are fair, you actually pay for the number of times you participate a WOD. (In the current situation everybody pays the same price no matter how many times you participate.

If you have any further question about these changes ask Dave, Bas or Mandy. If you already know which membership you want to continue, go to the Mobilis front-office and fill in the change form. Please don’t forget to change your membership before August 19th, if you don’t change your membership, Mobilis will do this for you as follow:

 • Current ‘Unlimited members’ will automaticly converted by September 1st  to an CrossFit 3 WOD’s a week membership, in this case the price stays the same.
 • Current ‘Unlimited plus members’ will automaticly converted to an CrossFit unlimited plus membership, the monthly price will change by September 1st, €85,- instead of €79,-

Greetings from your Mobilis CrossFit team.