Mobilis CrossFit Affiliate Cup 2022

In Laatste nieuws by SabineWeijers

Beste leden,

Nu we een mooi feestje achter de rug hebben wordt het weer tijd voor een nieuw evenement.
In oktober organiseren wij daarom de Mobilis CrossFit Affiliate Cup, een inhouse competitie om de strijd aan te gaan met andere Mobilis-leden! En wat maakt dit evenement nog leuker? We maken er een buddy editie van! Jij kan dus samen met één van jouw box-buddies aan deze competitie meedoen!

De competitie
Samen met jouw buddy ga je vier events (workouts) doen. De events zullen worden opgebouwd uit ‘movements’ die je in onze lessen wel eens eerder langs hebt zien komen. Wees dus voorbereid op de welbekende CrossFit movements, maar denk ook aan movements uit onze specialty lessen. Sommige movements zullen “synchro-style” moeten worden uitgevoerd.

Teams bestaan uit twee mensen, alle combinaties zijn mogelijk!
Deze teams nemen het allemaal tegen elkaar op in de scaled – of RX divisie.

Scaled of RX?
Hoe te bepalen of jouw team zich moet inschrijven voor scaled of RX;
Als het antwoord op de volgende vragen ‘ja’ is, dan kies je voor RX.
-> Doen jullie de meeste WODs tijdens de lessen RX?
-> Schalen jullie soms nog een paar movements, maar zit je op het randje van RX en in voor een uitdaging?

Anders: scaled (schalen is halen!)

Wanneer?
Zaterdag 29 oktober 2022
Houd er rekening mee dat we om 09:00 uur gaan starten en rond 16:00 uur (indicatie) klaar zullen zijn.

Hoe inschrijven?
Zoek een buddy en geef je op via het formulier op locatie Amstel of Buitenveldert. Je maakt tijdens het inschrijven de keuze of je meedoet in de divisie scaled of RX. 

ENGLISH

Dear members!

Now that we’ve had a great party, it’s time for a new event.
In October we therefore organize the Mobilis CrossFit Affiliate Cup, an in-house competition to compete with other Mobilis members! And what makes this event even more fun? We’re making it a buddy edition! So you can participate in this competition together with one of your box buddies!

The competition
Together with your buddy you will do four events (workouts). The events will be built up from movements that you have seen before in our classes. So be prepared for the well-known CrossFit movements, but also think of movements from our specialty classes. Some movements will need to be performed “synchro-style”.

Teams consist of two people; any combination is possible!
These teams all compete together in either the scaled – or RX division.

Scaled or RX?
How to determine if your team should enroll in scaled or RX;
If the answer to the following questions is ‘yes’, then choose RX. 
-> Do you perform most WODs as prescibed (RX)?
-> Do you sometimes scale a few movements, but are you close to getting them RX and in for a challenge?

Otherwise: scaled (scaling isn’t failing, or won’t be smooth sailing for that matter!)

When? 
Saturday, October 29th, 2022
Please note that we will start at 09:00 and will be finishing up around 16:00 (indication).

How to register? 
Find a buddy and sign up using the form at  Amstel or Buitenveldert location. During registration you choose whether you will be participating in the scaled or RX division.