Mobilis CrossFit Affiliate Cup 2023

In Evenementen, Laatste nieuws, News by SabineWeijers

Een inhouse competitie om de strijd aan te gaan met andere Mobilista’s! En wat maakt dit evenement nog leuker? Het is een buddy editie! Jij kan dus samen met één van jouw box-buddies aan deze competitie meedoen! Check hier het even van vorig jaar

De competitie
Samen met jouw buddy ga je 3 workouts doen. De workouts zullen worden opgebouwd uit oefeningen die je in onze lessen eerder langs hebt zien komen. Wees dus voorbereid op de welbekende CrossFit oefeningen, maar denk ook aan oefeningen uit onze specialty lessen. Sommige oefeningen zullen “synchro-style” moeten worden uitgevoerd.

Teams bestaan uit 2 mensen, alle combinaties zijn mogelijk!
Deze teams nemen het allemaal tegen elkaar op in de scaled – of RX divisie.

Scaled of RX?
Hoe te bepalen of jouw team zich moet inschrijven voor scaled of RX;
Als het antwoord op de volgende vragen ‘ja’ is, dan kies je voor RX.
-> Doen jullie de meeste WODs tijdens de lessen RX?
-> Schalen jullie soms nog een paar oefeningen, maar zit je op het randje van RX en in voor een uitdaging?
Anders: scaled (schalen is halen!)

Wanneer?
Zaterdag 21 oktober 2023 (de enquete uitslag maakte het niet zo dusdanig anders dat we dit moesten verplaatsen)
Houd er rekening mee dat we om 10:00 uur gaan starten en rond 16:00 uur (indicatie) klaar zullen zijn.

Hoe inschrijven?
Zoek een buddy en geef je op via het formulier op locatie Amstel (op balie) of Buitenveldert (bij de deur). Je maakt tijdens het inschrijven de keuze of je meedoet in de divisie scaled of RX.

We zullen ook weer wat te eten regelen in de middag, lekker patatje en/of bbq!

ENGLISH

The Mobilis CrossFit Affiliate Cup
An in-house competition to battle it out with other Mobilistas! And what makes this event even more exciting? It’s a buddy edition! You can participate in this competition with one of your box buddies! Check out last year’s event here.

The competition
Together with your buddy, you’ll do 3 workouts. The workouts will consist of exercises you’ve encountered in our classes before. So be prepared for the well-known CrossFit exercises, but also think about exercises from our specialty classes. Some exercises will need to be performed “synchro-style.”

Teams consist of 2 people; all combinations are possible! These teams will compete against each other in the scaled or RX division.

Scaled or RX?
How to determine if your team should register for scaled or RX; If the answer to the following questions is ‘yes,’ then go for RX. -> Do you mostly do the WODs during the classes RX? -> Do you sometimes scale a few exercises but are on the edge of RX and up for a challenge? Otherwise: scaled (scaling is achieving!)

When?
Saturday, October 21st, 2023 Keep in mind that we’ll start at 10:00 AM and will likely finish around 4:00 PM (estimate).

How to register?
Find a buddy and sign up via the form at the Amstel location (at the front desk) or Buitenveldert (by the door). During registration, you’ll choose whether you’re participating in the scaled or RX division.

We’ll also arrange some food like fries and/or bbq or something. BE THERE!