Artikel 1: Duur en beëindiging lidmaatschap 

Uw lidmaatschap is strikt persoonlijk; u kunt het niet aan een ander overdragen. Uw lidmaatschap geldt voor onbepaalde tijd en loopt tot wederopzegging. Indien u niet tijdig opzegt, wordt het lidmaatschap automatisch met dezelfde periode verlengd.
U blijft verplicht het lidmaatschapsgeld aan Mobilis Fitness te betalen, ook wanneer u geen gebruik maakt van de faciliteiten. U hebt een opzegtermijn van 1 maand (ingaande per de eerste van de volgende maand); u dient schriftelijk op te zeggen. Dat kan per post maar ook aan de receptie.

Artikel 2: Onderbreking lidmaatschap 

Op medische indicatie kan een lidmaatschap tijdelijk worden stopgezet, mits u een brief van de huisarts, medisch specialist of behandelend fysiotherapeut overlegt. Bij zwangerschap kunt u uw lidmaatschap met een periode van maximaal 4 maanden laten stopzetten. Per kalenderjaar kan iedereen (m.u.v. niet-lidmaatschapsvormen) maximaal 14 dagen aaneengesloten vakantie opnemen. Uw lidmaatschap wordt op uw verzoek, mits vooraf aangegeven, onderbroken.

Artikel 3: Tarieven en betalingen 

Alle lidmaatschappen gaan in per de eerste van de volgende maand. Wanneer inschrijving niet per de eerste van de maand geschiedt, betaalt u het resterende lidmaatschapsgeld van die maand bij inschrijving. Uw lidmaatschapsgeld wordt per automatisch incasso vooruit betaald. Indien betaling uitblijft, is Mobilis Fitness gerechtigd administratiekosten in rekening te brengen. Mobilis Fitness is gerechtigd op 1 januari van elk kalenderjaar de lidmaatschapsprijs te verhogen, maar deze verhoging bedraagt nooit meer dan 5%. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan acties of speciale aanbiedingen.

Artikel 4: Gebruik van kluisjes, kleed- en fitnessruimtes
Het is niet toegestaan goederen in een kluisje achter te laten, na het verlaten van het pand. Alle kluisjes worden dagelijks bij sluiting gecontroleerd. Achtergelaten kleding of andere eigendommen worden gedurende een periode van twee maanden door ons bewaard. Bij verlies van eigendommen kunt u contact opnemen met de receptie.Artikel 5: Veiligheid en aansprakelijkheid 

Mobilis Fitness is niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van kleding en andere eigendommen. Ook het gebruik van kluisjes is voor uw eigen risico. Mocht er onverhoopt iets ontbreken, dan is Mobilis Fitness niet aansprakelijk. Mobilis Fitness besteedt alle zorg en aandacht aan veiligheid en verantwoord bewegen. Desondanks geschiedt het gebruik van de faciliteiten binnen Mobilis Fitness geheel op eigen risico. Mobilis Fitness wijst iedere aansprakelijkheid af voor schade als gevolg van ongevallen, diefstal, brand of enige andere schade veroorzakende gebeurtenissen.

Artikel 6: Toegang en openingstijden
Jongeren onder de 18 jaar hebben geen toegang tot de trainingsruimte, tenzij ze worden begeleid door een fysiotherapeut of met toestemming van de fitnessinstructeur. Mobilis Fitness is te allen tijden gerechtigd om openingstijden en lesroosters aan te passen. Op officiële of erkende feestdagen mag Mobilis Fitness de deuren sluiten of de openingstijden aanpassen.

Artikel 7: Huisregels Mobilis Fitness B.V. 

Toon uw lidmaatschapskaart bij binnenkomst; haal uw kaart door de lezer. Vanuit hygiënisch oogpunt, dient u in de trainingsruimtes  een handdoek te gebruiken . Bent u een handdoek vergeten dan zijn deze te huur bij de receptie. In de zaal draagt u alleen correcte sportschoenen, dat wil zeggen geen buitenschoeisel en geen zwarte zolen. Uiteraard is ook correcte kleding van belang (schone sportkleding). Bergt u al uw kleding en spullen tijdens de training op in een kluisje. Het is niet toegestaan tassen en/of jassen mee te nemen in de trainingsruimte. Gebruik van glaswerk in de trainingsruimte is verboden. Drinken neemt u mee in een afsluitbare plastic fles of bidon. Eten in de trainingsruimte is niet toegestaan. Laat de toiletten en douches net zo netjes achter als u ze aantrof. In het gehele pand is roken niet toegestaan.

Artikel 8: Regels naleven
Iedere cliënt dient zich aan de huisregels en algemene voorwaarden te houden. Mobilis Fitness heeft het recht, bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander onaanvaardbaar gedrag, het lidmaatschap te beëindigen zonder recht op restitutie van het lidmaatschapsgeld.

Artikel 9: Overige bepalingen
Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de directie van Mobilis Fitness beoordeeld en beslist. Mobilis Fitness behoudt zich het recht om de huisregels en algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.