Certificaten

  • CrossFit Level-1 (CF-L1) Trainer

Het zijn van een competitieve atleet mijn hele leven heeft de basis gevormd voor wie ik ben als persoon. Na jarenlang te hebben deelgenomen aan triatlons en het voltooien van een volledige Ironman, is mijn liefde voor duursport verschoven naar CrossFit.

Ik ontdekte CrossFit voor het eerst via een vriend die me uitnodigde bij hun box. Voor het eerst liep ik een plek binnen en iedereen begroette me en verwelkomde me. Ik besefte dat dit ding genaamd CrossFit veel meer was dan alleen trainen… het ging over gemeenschap en elkaar beter maken. Een betere atleet zijn is niet lineair, er zijn ups en downs, maar op die hoogtepunten heb je mensen om mee te vieren, op die dieptepunten heb je mensen om je te dragen. Dit is hoe ik CrossFit zie.
Ik heb een sterk verlangen om terug te geven aan mensen en onze gemeenschap en tegelijkertijd individuen te helpen hun doelen te bereiken. Dit deed me besluiten om naast mijn vaste 9-5 baan een weg in coaching te volgen. Mobilis en Dave gaven me de kans om te coachen en mensen betere versies van zichzelf te maken.
Een van de quotes waar ik naar leef:
“I’ve missed more than 9,000 shots in my career. I’ve lost almost 300 games. Twenty-six times, I’ve been trusted to take the game-winning shot and missed. I’ve failed over and over and over again in my life. And that is why I succeed.”
-“Michael Jordan”

Tot ziens in de Box!

—eng—
Being a competitive athlete my whole life, sport has formed the foundation for who I am as a person. After spending years competing in triathlons and completing a full Ironman my love for endurance sport has shifted to CrossFit.
I first discovered CrossFit through a friend who invited me to their box. For the first time I walked into a place and everyone greeted me and welcomed me. I realized this thing called Crossfit was way more than just working out….it was about community and making each other better. Being a better athlete is not linear, there are ups and downs but at those high points you have people to celebrate with, in those low points you have people to carry you. This is how I see Crossfit.
I have a strong desire to give back to people and our community while helping individuals achieve their goals. This made me decide to pursue a path in coaching out side my regular 9-5. Mobilis and Dave gave me the opportunity to Coach and make people better versions of themself.
One of the quotes that I live by:
See you in the Box!