WOD

AFAP (As Fast As Possible) 400m Rennen 50 SDHP KB 40 Burpees 30 KB Swings 20 K2E 10 Deadlifts 200m Rennen

WOD

AFAP (As Fast As Possible) 21-18-15-12-9-6-3 KB Swing Burpees Sit Ups

WOD

AFAP (As Fast As Possible) 200m Rennen 40 Box Jumps m/v 50cm 400m Rennen 30 BJ 600m Rennen 20 BJ 400m Rennen 30 BJ 200m Rennen 40 BJ

WOD ‘Stationnetje 2’

‘Stationnetje 2’ Per onderdeel 3×1 minuut AMRAP van: Box Jumps vs Pull Ups Pauze 2 minuten KB Swing vs Ball Slams Pauze 2 minuten Thrusters (Plate) vs Double unders  

Rust

Doe iets leuks. Ontspan. Relax. Kom tot rust. En blijf lachen 😀