Hoe kan ik mijn kind aanmelden voor CrossFit Kids? / How can I register my child for CrossFit Kids?

In by Mobilis CrossFit

1.1 Als je zelf al lid bent:

Ga naar “mijn account”
Kies “familie accounts”
Voeg een profiel voor jouw kind toe
Er kan nu aan het profiel van jouw kind een 10-rittenkaart MCFKids worden toegevoegd
Kies in het linkermenu ‘strippen kopen’
Kies in het menu dat openklapt dmv de pulldown de Kids kaart.

1.2 Als je zelf nog geen lid bent (je hoeft dit ook niet te worden, maar je hebt wel een hoofdaccount nodig)

Registreer jezelf via deze link
Ga vervolgens naar “mijn account”
Kies “familie accounts”
Voeg een profiel voor jouw kind toe
Er kan nu aan het profiel van jouw kind een 10-rittenkaart MCFKids worden toegevoegd
Kies in het linkermenu ‘strippen kopen’
Kies in het menu dat openklapt d.m.v. de pulldown de Kids kaart.

1.1 If you are already a member:

Go to “My Account”
Choose “Family Accounts”
Add a profile for your child
Your child’s profile can now be added to a 10-punch MCFKids card
In the left menu, choose “Buy Strips”
In the pop-up menu, select the Kids card.

1.2 If you are not yet a member (you do not have to become a member, but you need a master account)

Register yourself via this link
Then go to “My Account”
Choose “Family Accounts”
Add a profile for your child
Your child’s profile can now be added to a 10-punch MCFKids card
In the left menu, choose “Buy Strips”
Choose from the menu that opens open by the pulldown de kids card.