Waar kan ik het lesrooster inzien? / Where can I find the class schedule?

In by Mobilis CrossFit

Het lesrooster vind je op onze website en op het ledenportaal.

You can find the class timetable on our website and in the member portal.